* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim đại cát

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0976.285.312 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
2 Viettel 0962.318.967 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
3 Viettel 0969.064.472 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
4 Viettel 0984.543.184 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
5 Viettel 0981.734.327 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
6 Viettel 0973.340.741 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Viettel 0961.628.253 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 Viettel 0973.74.9931 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Viettel 0961.42.1002 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
10 Viettel 0969.398.418 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
11 Viettel 0965.407.238 490.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Viettel 0973.805.371 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 Viettel 0978.078.723 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
14 Viettel 0977.445.402 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
15 Viettel 0964.832.108 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
16 Viettel 0966.55.4341 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
17 Viettel 0961.445.716 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
18 Viettel 0966.543.152 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
19 Viettel 0989.613.403 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
20 Viettel 0982.18.3767 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
21 Viettel 0985.079.465 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
22 Viettel 0961.471.291 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
23 Viettel 0961.319.441 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
24 Viettel 0963.58.0807 490.000 Sim tự chọn Đặt mua