* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Gánh Đảo

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0352.871.771 699.000 Sim gánh đảo Đặt mua
2 Viettel 0345.60.5225 769.000 Sim gánh đảo Đặt mua
3 Viettel 0344.78.2112 629.000 Sim gánh đảo Đặt mua
4 Viettel 0365.46.0770 769.000 Sim gánh đảo Đặt mua
5 Viettel 0353.435.445 769.000 Sim gánh đảo Đặt mua
6 Viettel 0349.05.8118 769.000 Sim gánh đảo Đặt mua
7 Viettel 0345.07.2552 699.000 Sim gánh đảo Đặt mua
8 Viettel 0329.415.445 629.000 Sim gánh đảo Đặt mua
9 Viettel 0357.98.6006 699.000 Sim gánh đảo Đặt mua
10 Viettel 0355.92.1001 559.000 Sim gánh đảo Đặt mua
11 Viettel 0396.505.335 699.000 Sim gánh đảo Đặt mua
12 Viettel 0386.874.884 769.000 Sim gánh đảo Đặt mua
13 Viettel 0325.04.7117 629.000 Sim gánh đảo Đặt mua
14 Viettel 0398.03.1661 959.000 Sim gánh đảo Đặt mua
15 Viettel 0332.93.2552 769.000 Sim gánh đảo Đặt mua
16 Viettel 0384.02.5445 629.000 Sim gánh đảo Đặt mua
17 Viettel 0383.68.5335 699.000 Sim gánh đảo Đặt mua
18 Viettel 0398.68.5225 769.000 Sim gánh đảo Đặt mua
19 Viettel 0368.06.5445 629.000 Sim gánh đảo Đặt mua
20 Viettel 0387.07.5005 850.000 Sim gánh đảo Đặt mua
21 Viettel 0348.32.1881 769.000 Sim gánh đảo Đặt mua
22 Viettel 0352.17.3113 699.000 Sim gánh đảo Đặt mua
23 Viettel 0357.994.774 699.000 Sim gánh đảo Đặt mua
24 Viettel 0366.32.5005 850.000 Sim gánh đảo Đặt mua