* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Kép 2

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0869.83.5533 390.000 Sim kép Đặt mua
2 Viettel 0869.85.0066 390.000 Sim kép Đặt mua
3 Viettel 0868.24.2255 390.000 Sim kép Đặt mua
4 Viettel 0868.24.8844 390.000 Sim kép Đặt mua
5 Viettel 0868.98.3377 390.000 Sim kép Đặt mua
6 Viettel 0868.98.4477 390.000 Sim kép Đặt mua
7 Viettel 0868.98.5511 390.000 Sim kép Đặt mua
8 Viettel 0868.98.7722 390.000 Sim kép Đặt mua
9 Viettel 0868.98.9944 390.000 Sim kép Đặt mua
10 Viettel 0869.18.6633 390.000 Sim kép Đặt mua
11 Viettel 0869.18.9911 390.000 Sim kép Đặt mua
12 Viettel 0869.19.1133 390.000 Sim kép Đặt mua
13 Viettel 0869.19.5511 390.000 Sim kép Đặt mua
14 Viettel 0869.58.3355 390.000 Sim kép Đặt mua
15 Viettel 0869.59.0066 390.000 Sim kép Đặt mua
16 Viettel 0869.59.2255 390.000 Sim kép Đặt mua
17 Viettel 0869.61.9900 390.000 Sim kép Đặt mua
18 Viettel 0869.61.9955 390.000 Sim kép Đặt mua
19 Viettel 0869.62.0033 390.000 Sim kép Đặt mua
20 Viettel 0869.79.3355 390.000 Sim kép Đặt mua
21 Viettel 0869.80.1155 390.000 Sim kép Đặt mua
22 Viettel 0869.81.0022 390.000 Sim kép Đặt mua
23 Viettel 0869.81.3366 390.000 Sim kép Đặt mua
24 Viettel 0866.17.4488 390.000 Sim kép Đặt mua