* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Kép 3

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0334.22.99.44 440.000 Sim kép Đặt mua
2 Viettel 0334.88.77.11 440.000 Sim kép Đặt mua
3 Viettel 0334.55.44.00 440.000 Sim kép Đặt mua
4 Viettel 0334.66.22.00 440.000 Sim kép Đặt mua
5 Viettel 0334.99.00.33 440.000 Sim kép Đặt mua
6 Viettel 0334.77.11.00 440.000 Sim kép Đặt mua
7 Viettel 0334.88.55.00 440.000 Sim kép Đặt mua
8 Viettel 0334.88.22.00 440.000 Sim kép Đặt mua
9 Viettel 0334.77.44.22 440.000 Sim kép Đặt mua
10 Viettel 0334.99.22.00 440.000 Sim kép Đặt mua
11 Viettel 0334.99.55.44 440.000 Sim kép Đặt mua
12 Viettel 0334.77.55.44 440.000 Sim kép Đặt mua
13 Viettel 0334.22.66.44 440.000 Sim kép Đặt mua
14 Viettel 0334.77.55.22 440.000 Sim kép Đặt mua
15 Viettel 0334.00.66.44 440.000 Sim kép Đặt mua
16 Viettel 0334.66.99.44 440.000 Sim kép Đặt mua
17 Viettel 0334.77.11.44 440.000 Sim kép Đặt mua
18 Viettel 0334.22.77.44 440.000 Sim kép Đặt mua
19 Viettel 0334.33.77.11 440.000 Sim kép Đặt mua