* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Kép 3

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0989.11.77.99 139.000.000 Sim kép Đặt mua
2 Viettel 0986.22.33.88 99.000.000 Sim kép Đặt mua
3 Viettel 0977.88.99.44 30.000.000 Sim kép Đặt mua
4 Viettel 0961.11.77.99 68.000.000 Sim kép Đặt mua
5 Viettel 0976.558899 93.000.000 Sim kép Đặt mua
6 Viettel 0968.11.77.88 45.000.000 Sim kép Đặt mua
7 Viettel 0965.22.88.99 79.000.000 Sim kép Đặt mua
8 Viettel 0989.33.55.77 139.000.000 Sim kép Đặt mua
9 Viettel 0971.11.66.99 45.000.000 Sim kép Đặt mua
10 Viettel 0963.22.33.99 59.000.000 Sim kép Đặt mua
11 Viettel 0865.22.77.99 45.000.000 Sim kép Đặt mua
12 Viettel 0865.11.77.99 45.000.000 Sim kép Đặt mua
13 Viettel 0869.88.77.99 25.000.000 Sim kép Đặt mua
14 Viettel 0869.44.55.66 45.000.000 Sim kép Đặt mua
15 Viettel 0961.33.44.55 99.500.000 Sim kép Đặt mua
16 Viettel 0866.11.77.99 49.500.000 Sim kép Đặt mua
17 Viettel 0865.55.77.99 45.000.000 Sim kép Đặt mua
18 Viettel 0961.44.55.66 106.000.000 Sim kép Đặt mua
19 Viettel 0868.33.44.55 54.500.000 Sim kép Đặt mua
20 Viettel 0869.66.77.99 45.000.000 Sim kép Đặt mua
21 Viettel 0981.33.44.55 106.000.000 Sim kép Đặt mua
22 Viettel 0866.22.77.99 49.500.000 Sim kép Đặt mua
23 Viettel 0396.77.44.33 2.600.000 Sim kép Đặt mua
24 Viettel 0397.55.44.11 2.700.000 Sim kép Đặt mua