* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Đặt mua
2 Viettel 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Đặt mua
3 Viettel 0358.333.333 446.000.000 Sim lục quý Đặt mua
4 Viettel 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Đặt mua
5 Viettel 0354.222.222 300.000.000 Sim lục quý Đặt mua
6 Viettel 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Đặt mua
7 Viettel 0384.555.555 446.000.000 Sim lục quý Đặt mua
8 Viettel 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Đặt mua
9 Viettel 0336.000000 250.000.000 Sim lục quý Đặt mua
10 Viettel 0354.333333 345.000.000 Sim lục quý Đặt mua
11 Viettel 0399.222.222 479.000.000 Sim lục quý Đặt mua
12 Viettel 0382.111.111 255.000.000 Sim lục quý Đặt mua
13 Viettel 0388.222222 440.000.000 Sim lục quý Đặt mua
14 Viettel 0328.555555 550.000.000 Sim lục quý Đặt mua
15 Viettel 0382.555.555 6.000.209.000 Sim lục quý Đặt mua
16 Viettel 0383.111.111 279.209.000 Sim lục quý Đặt mua
17 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000 Sim lục quý Đặt mua
18 Viettel 0332.777.777 943.000.000 Sim lục quý Đặt mua
19 Viettel 0392.999999 2.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
20 Viettel 0399.777777 665.000.000 Sim lục quý Đặt mua
21 Viettel 0362.333333 479.000.000 Sim lục quý Đặt mua
22 Viettel 0335.666666 1.040.000.000 Sim lục quý Đặt mua
23 Viettel 0359.888.888 1.200.209.000 Sim lục quý Đặt mua
24 Viettel 0367.111111 255.000.000 Sim lục quý Đặt mua