* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0367.555555 430.000.000 Sim lục quý Đặt mua
2 Viettel 0358.666666 899.000.000 Sim lục quý Đặt mua
3 Viettel 0986.555555 3.200.000.000 Sim lục quý Đặt mua
4 Viettel 0385.222.222 368.000.000 Sim lục quý Đặt mua
5 Viettel 0971.444.444 544.000.000 Sim lục quý Đặt mua
6 Viettel 0352.333.333 424.000.000 Sim lục quý Đặt mua
7 Viettel 0384.555.555 446.000.000 Sim lục quý Đặt mua
8 Viettel 0865.777.777 610.000.000 Sim lục quý Đặt mua
9 Viettel 0865.222.222 468.000.000 Sim lục quý Đặt mua
10 Viettel 0358.333.333 446.000.000 Sim lục quý Đặt mua
11 Viettel 0338.222.222 389.000.000 Sim lục quý Đặt mua
12 Viettel 0354.222.222 300.000.000 Sim lục quý Đặt mua
13 Viettel 0366.000000 350.000.000 Sim lục quý Đặt mua
14 Viettel 0378.333333 378.000.000 Sim lục quý Đặt mua
15 Viettel 0979.777777 5.500.000.000 Sim lục quý Đặt mua
16 Viettel 0866.999999 4.500.000.000 Sim lục quý Đặt mua
17 Viettel 0973.666666 3.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
18 Viettel 0328.555555 550.000.000 Sim lục quý Đặt mua
19 Viettel 0399.111111 333.000.000 Sim lục quý Đặt mua
20 Viettel 0359.888.888 1.200.209.000 Sim lục quý Đặt mua
21 Viettel 0367.333333 366.000.000 Sim lục quý Đặt mua
22 Viettel 0362.333333 479.000.000 Sim lục quý Đặt mua
23 Viettel 0989.333333 2.600.000.000 Sim lục quý Đặt mua
24 Viettel 0355.222222 399.000.000 Sim lục quý Đặt mua