* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Lục Quý

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vinaphone 0941.777.777 1.320.000.000 Sim lục quý Đặt mua
2 Viettel 0382.555.555 6.000.209.000 Sim lục quý Đặt mua
3 Viettel 0362.555555 536.000.000 Sim lục quý Đặt mua
4 Viettel 0337.555.555 475.000.000 Sim lục quý Đặt mua
5 Vinaphone 0857.000000 210.000.000 Sim lục quý Đặt mua
6 Máy bàn 028.22.333333 950.000.000 Sim lục quý Đặt mua
7 Viettel 0362.333333 479.000.000 Sim lục quý Đặt mua
8 Vinaphone 0854.888888 1.455.209.000 Sim lục quý Đặt mua
9 Viettel 0377.555555 594.209.000 Sim lục quý Đặt mua
10 Viettel 0385.777777 418.000.000 Sim lục quý Đặt mua
11 Vinaphone 0912.333333 5.100.209.000 Sim lục quý Đặt mua
12 Vinaphone 0845.888888 1.677.209.000 Sim lục quý Đặt mua
13 Viettel 03.97.888.888 1.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
14 Viettel 0866.999999 4.500.000.000 Sim lục quý Đặt mua
15 Vinaphone 0843.888888 1.455.209.000 Sim lục quý Đặt mua
16 Vinaphone 0911.000.000 799.000.000 Sim lục quý Đặt mua
17 Vinaphone 0917.111111 880.000.000 Sim lục quý Đặt mua
18 Vinaphone 0825.888.888 1.800.209.000 Sim lục quý Đặt mua
19 Gmobile 0995.777777 1.140.000.000 Sim lục quý Đặt mua
20 Vinaphone 0845.000.000 360.000.000 Sim lục quý Đặt mua
21 Viettel 0399.333333 888.000.000 Sim lục quý Đặt mua
22 Vinaphone 0823.777777 650.000.000 Sim lục quý Đặt mua
23 Viettel 0394.333333 350.000.000 Sim lục quý Đặt mua
24 Vinaphone 0947.555.555 1.320.000.000 Sim lục quý Đặt mua
25 Viettel 0981.555555 2.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
26 Vinaphone 0822.555555 854.000.000 Sim lục quý Đặt mua
27 Viettel 0348.333333 350.000.000 Sim lục quý Đặt mua
28 Viettel 0366.000000 350.000.000 Sim lục quý Đặt mua
29 Vinaphone 0838.444.444 688.000.000 Sim lục quý Đặt mua
30 Viettel 0367.333333 366.000.000 Sim lục quý Đặt mua
31 Viettel 0328.555555 550.000.000 Sim lục quý Đặt mua
32 Vinaphone 0834.666666 1.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
33 Vinaphone 0943.222222 2.090.000.000 Sim lục quý Đặt mua
34 Viettel 0354.333333 345.000.000 Sim lục quý Đặt mua
35 Viettel 0378.333333 378.000.000 Sim lục quý Đặt mua
36 Vinaphone 0855.999999 2.900.000.000 Sim lục quý Đặt mua
37 Viettel 0366.888.888 3.300.209.000 Sim lục quý Đặt mua
38 Vietnamobile 0589.333.333 250.000.000 Sim lục quý Đặt mua
39 Viettel 0375.888888 895.000.000 Sim lục quý Đặt mua
40 Vinaphone 0857.555555 662.000.000 Sim lục quý Đặt mua
41 Vinaphone 0911.222222 2.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
42 Viettel 0362.111.111 245.000.000 Sim lục quý Đặt mua
43 Vietnamobile 0589.000.000 199.000.000 Sim lục quý Đặt mua
44 Vinaphone 0911.777777 2.700.000.000 Sim lục quý Đặt mua
45 Vinaphone 0854.777777 420.000.000 Sim lục quý Đặt mua
46 Viettel 0392.999999 2.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
47 Vinaphone 0836.555555 846.000.000 Sim lục quý Đặt mua
48 Mobifone 0939.333333 3.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua
49 Gmobile 0598.666.666 379.000.000 Sim lục quý Đặt mua
50 Viettel 0988.000.000 2.500.000.000 Sim lục quý Đặt mua
51 iTelecom 0879.111111 284.000.000 Sim lục quý Đặt mua
52 Mobifone 0762.444444 189.000.000 Sim lục quý Đặt mua
53 Vinaphone 0856.777777 799.000.000 Sim lục quý Đặt mua
54 Viettel 0866.888888 6.800.000.000 Sim lục quý Đặt mua
55 Vinaphone 0915.444444 781.000.000 Sim lục quý Đặt mua
56 Mobifone 0788.000000 296.000.000 Sim lục quý Đặt mua
57 Vinaphone 0889.777777 1.270.000.000 Sim lục quý Đặt mua
58 Vinaphone 0826.555555 731.000.000 Sim lục quý Đặt mua
59 Mobifone 0707.444444 750.000.000 Sim lục quý Đặt mua
60 Viettel 0383.111.111 279.209.000 Sim lục quý Đặt mua
61 Viettel 0982.888888 7.270.000.000 Sim lục quý Đặt mua
62 Viettel 0345.666.666 1.530.000.000 Sim lục quý Đặt mua
63 Viettel 0382.111.111 255.000.000 Sim lục quý Đặt mua
64 Vinaphone 0828.777777 1.000.000.000 Sim lục quý Đặt mua