- Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
- Để tìm sim kết thúc bằng 2004, quý khách nhập vào *2004
- Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2004, nhập vào 098*2004

Sim Năm Sinh 1990

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 070.333.1990 3.650.000 Sim năm sinh Đặt mua
2 Vinaphone 09.1996.1990 28.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
3 Vinaphone 0888.26.03.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
4 Vinaphone 0888.07.10.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
5 Vinaphone 0914.28.04.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
6 Mobifone 0796.28.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
7 Viettel 0384.090.190 740.000 Sim năm sinh Đặt mua
8 Vinaphone 0829.14.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
9 Mobifone 0764.01.0990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
10 Mobifone 0766.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
11 Viettel 0333.07.11.90 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
12 Vinaphone 0946.29.04.90 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
13 Mobifone 0774.18.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
14 Vinaphone 0917.08.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
15 Viettel 0963.18.04.90 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
16 Mobifone 0764.29.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
17 Vinaphone 0888.04.03.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
18 Vinaphone 0888.17.03.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
19 Mobifone 0797.59.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
20 Vinaphone 0846.07.01.90 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
21 Viettel 0333.07.09.90 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
22 Viettel 0378.05.12.90 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
23 Mobifone 0707.32.1990 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
24 Viettel 0963.07.03.90 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
25 Mobifone 0769.06.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
26 Viettel 0369.07.05.90 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
27 Mobifone 0786.28.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
28 Mobifone 0764.190.190 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
29 Mobifone 0769.72.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
30 Mobifone 0769.61.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
31 Mobifone 0797.41.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
32 Viettel 0359.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
33 Mobifone 07.9993.1990 2.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
34 Vinaphone 0836.12.09.90 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
35 Mobifone 0707.87.1990 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
36 Mobifone 0786.45.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
37 Mobifone 0777.63.1990 3.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
38 Vinaphone 0947.09.12.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
39 Viettel 0963.25.01.90 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
40 Viettel 0397.55.1990 2.130.000 Sim năm sinh Đặt mua
41 Viettel 0368.87.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
42 Vinaphone 0845.05.06.90 770.000 Sim năm sinh Đặt mua
43 Mobifone 0785.94.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
44 Vinaphone 0888.30.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
45 Vinaphone 0942.04.06.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
46 Mobifone 0707.83.1990 2.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
47 Vinaphone 0917.09.04.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
48 Mobifone 0762.21.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
49 Mobifone 0765.76.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
50 Vinaphone 0888.04.06.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
51 Vinaphone 0942.03.05.90 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
52 Vietnamobile 0584.83.1990 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
53 Mobifone 0792.71.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
54 Mobifone 0784.34.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
55 Vinaphone 0914.30.12.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
56 Vinaphone 0824.290.290 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
57 Vietnamobile 0587.88.1990 950.000 Sim năm sinh Đặt mua
58 Mobifone 0785.190.190 5.800.000 Sim năm sinh Đặt mua
59 Mobifone 0786.57.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
60 Vinaphone 0888.23.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
61 Mobifone 0786.02.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
62 Vietnamobile 0584.26.1990 810.000 Sim năm sinh Đặt mua
63 Mobifone 077.5.02.1990 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
64 Vinaphone 0888.13.11.90 1.600.000 Sim năm sinh Đặt mua
65 Mobifone 0786.67.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
66 Viettel 0963.05.11.90 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
67 Viettel 0385.73.1990 1.830.000 Sim năm sinh Đặt mua
68 Mobifone 0703.25.1990 1.680.000 Sim năm sinh Đặt mua
69 Mobifone 0908.15.11.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
70 Mobifone 0931.23.06.90 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
71 Mobifone 0799.81.1990 1.790.000 Sim năm sinh Đặt mua
72 Mobifone 0937.26.01.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
73 Mobifone 0931.23.04.90 875.000 Sim năm sinh Đặt mua
74 Mobifone 0931.22.03.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
75 Mobifone 0785.91.1990 1.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
76 Mobifone 0931.25.06.90 1.212.500 Sim năm sinh Đặt mua
77 Mobifone 0933.07.06.90 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
78 Mobifone 0784.75.1990 1.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
79 Mobifone 0931.28.03.90 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
80 Mobifone 0797.31.1990 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
81 Mobifone 0785.58.1990 2.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
82 Mobifone 0937.07.06.90 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
83 Mobifone 0933.06.08.90 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
84 Mobifone 0933.14.11.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
85 Mobifone 0937.14.03.90 1.137.500 Sim năm sinh Đặt mua
86 Mobifone 0899.76.1990 2.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
87 Mobifone 0901.25.04.90 1.050.000 Sim năm sinh Đặt mua
88 Mobifone 0937.28.08.90 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
89 Mobifone 0908.13.1990 5.370.000 Sim năm sinh Đặt mua
90 Mobifone 0798.32.1990 1.720.000 Sim năm sinh Đặt mua
91 Mobifone 0899.95.1990 2.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
92 Mobifone 0931.27.04.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
93 Mobifone 0798.31.1990 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
94 Mobifone 0793.81.1990 1.730.000 Sim năm sinh Đặt mua
95 Mobifone 0784.88.1990 1.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
96 Mobifone 0937.06.08.90 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
97 Mobifone 0931.25.04.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
98 Mobifone 0785.28.1990 1.720.000 Sim năm sinh Đặt mua
99 Mobifone 0937.28.04.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
100 Mobifone 0931.26.04.90 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
101 Mobifone 0797.21.1990 1.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
102 Mobifone 0937.03.01.90 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
103 Mobifone 0933.13.07.90 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
104 Mobifone 0896.95.1990 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
105 Mobifone 0785.71.1990 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
106 Mobifone 0937.0808.90 3.840.000 Sim năm sinh Đặt mua
107 Mobifone 0785.31.1990 1.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
108 Mobifone 0797.24.1990 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
109 Mobifone 0797.53.1990 1.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
110 Mobifone 0933.15.07.90 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
111 Mobifone 0937.07.11.90 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
112 Mobifone 0908.27.01.90 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
113 Mobifone 0901.25.07.90 1.137.500 Sim năm sinh Đặt mua
114 Mobifone 0937.87.1990 3.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
115 Mobifone 0937.05.11.90 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
116 Mobifone 0933.22.04.90 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
117 Mobifone 0931.22.05.90 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
118 Mobifone 0937.21.12.90 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
119 Mobifone 0931.24.01.90 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
120 Mobifone 0786.19.1990 2.210.000 Sim năm sinh Đặt mua
121 Mobifone 0792.1111.90 1.750.000 Sim năm sinh Đặt mua
122 Mobifone 0799.75.1990 1.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
123 Mobifone 0937.27.11.90 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
124 Mobifone 0931.27.06.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
125 Mobifone 0937.17.12.90 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
126 Mobifone 0899.75.1990 2.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
127 Mobifone 0937.08.11.90 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
128 Mobifone 0933.02.10.90 1.175.000 Sim năm sinh Đặt mua
129 Mobifone 0937.17.03.90 945.000 Sim năm sinh Đặt mua
130 Mobifone 0784.17.1990 1.550.000 Sim năm sinh Đặt mua
131 Mobifone 0792.24.1990 1.287.500 Sim năm sinh Đặt mua
132 Mobifone 0937.04.06.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
133 Mobifone 0931.24.07.90 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
134 Mobifone 0933.27.01.90 1.137.500 Sim năm sinh Đặt mua
135 Mobifone 0931.26.01.90 1.015.000 Sim năm sinh Đặt mua
136 Mobifone 0799.76.1990 1.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
137 Mobifone 0793.87.1990 1.710.000 Sim năm sinh Đặt mua
138 Mobifone 0931.21.12.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
139 Viettel 0342.05.02.90 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
140 Viettel 0356.18.07.90 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
141 Viettel 0362.02.09.90 2.000.000 Sim năm sinh Đặt mua
142 Viettel 0382.18.09.90 1.250.000 Sim năm sinh Đặt mua
143 Viettel 0344.23.05.90 910.000 Sim năm sinh Đặt mua
144 Vinaphone 085.666.1990 5.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
145 Vinaphone 0825.97.1990 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
146 Vinaphone 0823.95.1990 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
147 Vinaphone 081779.1990 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
148 Vinaphone 081775.1990 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
149 Vinaphone 0833.55.1990 4.480.000 Sim năm sinh Đặt mua
150 Vinaphone 0823.98.1990 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
151 Vinaphone 085.494.1990 980.000 Sim năm sinh Đặt mua
152 Vinaphone 0825.94.1990 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
153 Vinaphone 082559.1990 3.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
154 Vinaphone 081776.1990 1.850.000 Sim năm sinh Đặt mua
155 Vinaphone 0833.99.1990 4.490.000 Sim năm sinh Đặt mua
156 Vinaphone 0918.21.06.90 1.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
157 Vinaphone 0838.38.1990 3.010.000 Sim năm sinh Đặt mua
158 Vinaphone 0822.62.1990 2.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
159 Vinaphone 0828.98.1990 5.740.000 Sim năm sinh Đặt mua
160 Vinaphone 0915.11.04.90 1.625.000 Sim năm sinh Đặt mua
161 Vinaphone 082.553.1990 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
162 Vinaphone 0825.98.1990 3.030.000 Sim năm sinh Đặt mua
163 Vinaphone 0839.66.1990 1.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
164 Vinaphone 082889.1990 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
165 Vinaphone 082.345.1990 6.290.000 Sim năm sinh Đặt mua
166 Vinaphone 0838.77.1990 1.890.000 Sim năm sinh Đặt mua
167 Vinaphone 0912.12.03.90 1.900.000 Sim năm sinh Đặt mua
168 Vinaphone 0823.93.1990 5.040.000 Sim năm sinh Đặt mua
169 Vinaphone 0834.67.1990 1.960.000 Sim năm sinh Đặt mua
170 Vinaphone 085.779.1990 1.990.000 Sim năm sinh Đặt mua
171 Vinaphone 082.555.1990 3.090.000 Sim năm sinh Đặt mua
172 Vinaphone 0825.95.1990 5.020.000 Sim năm sinh Đặt mua
173 Vinaphone 0839.33.1990 1.880.000 Sim năm sinh Đặt mua
174 Vinaphone 0915.04.07.90 1.690.000 Sim năm sinh Đặt mua
175 Vinaphone 08.1977.1990 3.590.000 Sim năm sinh Đặt mua
176 Vinaphone 0828.99.1990 3.110.000 Sim năm sinh Đặt mua
177 Vinaphone 0825.92.1990 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
178 Vinaphone 0824.22.1990 1.100.000 Sim năm sinh Đặt mua
179 Vinaphone 0917.07.03.90 1.570.000 Sim năm sinh Đặt mua
180 Vinaphone 0916.07.11.90 1.820.000 Sim năm sinh Đặt mua
DMCA.com Protection Status