* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Ông Địa

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Vietnamobile 0568.935.738 349.000 Sim ông địa Đặt mua
2 Vietnamobile 0921.624.278 349.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Vietnamobile 0921.624.778 349.000 Sim ông địa Đặt mua
4 Viettel 0379.916.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
5 Viettel 0377.468.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
6 Viettel 0377.305.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
7 Viettel 0379.460.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
8 Viettel 0379.640.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
9 Viettel 0379.719.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
10 Viettel 0379.404.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
11 Viettel 0379.273.338 360.000 Sim ông địa Đặt mua
12 Viettel 0379.048.338 360.000 Sim ông địa Đặt mua
13 Viettel 0378.674.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
14 Viettel 0378.745.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
15 Viettel 0378.211.138 360.000 Sim ông địa Đặt mua
16 Viettel 0378.477.738 360.000 Sim ông địa Đặt mua
17 Viettel 0376.852.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
18 Viettel 0378.100.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
19 Viettel 0376.651.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Viettel 0376.702.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
21 Viettel 0376.539.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
22 Viettel 0376.608.338 360.000 Sim ông địa Đặt mua
23 Viettel 0376.275.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua
24 Viettel 0375.531.838 360.000 Sim ông địa Đặt mua