- Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
- Để tìm sim kết thúc bằng 2004, quý khách nhập vào *2004
- Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 2004, nhập vào 098*2004

Sim Số Độc

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Mobifone 07722.777.49 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
2 Vinaphone 0888.52.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
3 Vinaphone 0819.71.77.49 1.180.000 Sim đặc biệt Đặt mua
4 Mobifone 0764.47.4078 980.000 Sim ông địa Đặt mua
5 Vinaphone 0888.47.49.53 1.830.000 Sim đặc biệt Đặt mua
6 Vinaphone 0817.747.749 1.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
7 Mobifone 0937.11.77.49 840.000 Sim đặc biệt Đặt mua
8 Mobifone 0901.6777.49 840.000 Sim đặc biệt Đặt mua
9 Mobifone 0908.6777.49 875.000 Sim đặc biệt Đặt mua
10 Mobifone 0908.61.4953 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
11 Mobifone 0931.26.49.53 1.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
12 Mobifone 0933.49.49.53 2.940.000 Sim đặc biệt Đặt mua
13 Mobifone 0931.22.77.49 770.000 Sim đặc biệt Đặt mua
14 Mobifone 0901.62.49.53 945.000 Sim đặc biệt Đặt mua
15 Mobifone 0937.49.49.53 2.930.000 Sim đặc biệt Đặt mua
16 Mobifone 0933.42.49.53 945.000 Sim đặc biệt Đặt mua
17 Mobifone 0933.46.4953 1.212.500 Sim đặc biệt Đặt mua
18 Mobifone 0937.66.4953 1.287.500 Sim đặc biệt Đặt mua
19 Viettel 0355.77.4078 3.200.000 Sim ông địa Đặt mua
20 Viettel 0975.42.4953 1.475.000 Sim đặc biệt Đặt mua
21 Viettel 0964.62.4953 1.475.000 Sim đặc biệt Đặt mua
22 Viettel 0358.29.4953 910.000 Sim đặc biệt Đặt mua
23 Vinaphone 0819.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
24 Vinaphone 0856.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
25 Vinaphone 09.1983.4078 6.090.000 Sim ông địa Đặt mua
26 Vinaphone 0836.7777.49 980.000 Sim đặc biệt Đặt mua
27 Vinaphone 082.999.4078 3.390.000 Sim ông địa Đặt mua
28 Vinaphone 0916.37.4078 980.000 Sim ông địa Đặt mua
29 Vinaphone 0946.22.4078 3.720.000 Sim ông địa Đặt mua
30 Vinaphone 0911.52.4078 3.720.000 Sim ông địa Đặt mua
31 Vinaphone 0945.13.49.53 15.800.000 Sim đặc biệt Đặt mua
32 Vinaphone 0948.98.4078 2.300.000 Sim ông địa Đặt mua
33 Vinaphone 0912.98.4078 3.500.000 Sim ông địa Đặt mua
34 Vinaphone 0949.53.4078 5.880.000 Sim ông địa Đặt mua
35 Vinaphone 0826.13.4953 6.840.000 Sim đặc biệt Đặt mua
36 Vinaphone 0944.78.4078 4.390.000 Sim ông địa Đặt mua
37 Viettel 0867.07.4953 1.600.000 Sim đặc biệt Đặt mua
38 Viettel 0865.83.4953 2.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
39 Viettel 0353.12.4078 1.490.000 Sim ông địa Đặt mua
40 Viettel 033.898.4078 1.980.000 Sim ông địa Đặt mua
41 Viettel 0355.22.4078 2.460.000 Sim ông địa Đặt mua
42 Viettel 0988.49.77.49 4.380.000 Sim đặc biệt Đặt mua
43 Viettel 0983.49.77.49 4.390.000 Sim đặc biệt Đặt mua
44 Viettel 0966.33.4078 7.680.000 Sim ông địa Đặt mua
45 Vinaphone 0829.154.078 4.000.000 Sim ông địa Đặt mua
46 Vinaphone 0919.804.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
47 Vinaphone 0947.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
48 Vinaphone 0913.404.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
49 Vinaphone 08.2345.4078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
50 Vinaphone 0914.994.078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
51 Vinaphone 081.777.4078 1.680.000 Sim ông địa Đặt mua
52 Vinaphone 0812.77.4953 4.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
53 Vinaphone 0822.15.4078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
54 Vinaphone 0844.15.4078 3.500.000 Sim ông địa Đặt mua
55 Vinaphone 0835.794.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
56 Vinaphone 0888.804.078 12.000.000 Sim ông địa Đặt mua
57 Vinaphone 0919.754.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
58 Vinaphone 08.1981.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
59 Vinaphone 0855.77.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
60 Vinaphone 0944.994.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
61 Vinaphone 0911.164.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
62 Vinaphone 0944.13.49.53 19.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
63 Vinaphone 0888.42.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
64 Vinaphone 0947.684.078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
65 Vinaphone 0888.76.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
66 Vinaphone 0888.834.078 6.600.000 Sim ông địa Đặt mua
67 Vinaphone 0838.15.4953 1.680.000 Sim đặc biệt Đặt mua
68 Vinaphone 0839.994.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
69 Vinaphone 0919.924.078 5.000.000 Sim ông địa Đặt mua
70 Vinaphone 08.1992.4078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
71 Vinaphone 0888.894.078 6.600.000 Sim ông địa Đặt mua
72 Vinaphone 0916.49.4078 2.050.000 Sim ông địa Đặt mua
73 Vinaphone 08.1900.4078 15.000.000 Sim ông địa Đặt mua
74 Vinaphone 08.1993.4078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
75 Vinaphone 0917.004.078 3.000.000 Sim ông địa Đặt mua
76 Vinaphone 0945.53.4953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
77 Vinaphone 0822.774953 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
78 Vinaphone 0941.49.49.53 3.300.000 Sim đặc biệt Đặt mua
79 Vinaphone 0888.77.7749 6.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
80 Vinaphone 0915.514.078 3.500.000 Sim ông địa Đặt mua
81 Vinaphone 0948.88.4953 3.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
82 Vinaphone 08.1900.7749 5.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
83 Vinaphone 0815.13.49.53 9.900.000 Sim đặc biệt Đặt mua
84 Vinaphone 0857.787.749 670.000 Sim đặc biệt Đặt mua
85 Vinaphone 0919.0777.49 700.000 Sim đặc biệt Đặt mua
86 Vinaphone 0912.377749 670.000 Sim đặc biệt Đặt mua
87 Mobifone 090.454.4078 1.340.000 Sim ông địa Đặt mua
88 Mobifone 0936.43.4953 1.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
89 Mobifone 0932.26.4078 1.650.000 Sim ông địa Đặt mua
90 Mobifone 0932.234.953 1.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
91 Mobifone 0789.15.4078 7.200.000 Sim ông địa Đặt mua
92 Mobifone 0899.81.4078 1.220.000 Sim ông địa Đặt mua
93 Mobifone 0934.49.77.49 1.220.000 Sim đặc biệt Đặt mua
94 Mobifone 0902.17.4953 1.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
95 Mobifone 0795.15.4078 3.300.000 Sim ông địa Đặt mua
96 Mobifone 0789.0.777.49 1.150.000 Sim đặc biệt Đặt mua
97 Mobifone 0779.234.078 1.150.000 Sim ông địa Đặt mua
98 Vinaphone 0853.414.953 670.000 Sim đặc biệt Đặt mua
99 Mobifone 09.04.09.4953 3.490.000 Sim đặc biệt Đặt mua
100 Vinaphone 0941.024.078 1.790.000 Sim ông địa Đặt mua
101 Vietnamobile 0928.274.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
102 Mobifone 077.679.4078 1.250.000 Sim ông địa Đặt mua
103 Vinaphone 0856.98.4078 1.100.000 Sim ông địa Đặt mua
104 Viettel 03.3939.4078 9.880.000 Sim ông địa Đặt mua
105 Viettel 0325.664.953 1.590.000 Sim đặc biệt Đặt mua
106 Vietnamobile 0569.144.078 1.290.000 Sim ông địa Đặt mua
107 Viettel 0865.48.4078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
108 Viettel 0865.50.4078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
109 Mobifone 0795.35.4953 820.000 Sim đặc biệt Đặt mua
110 Vinaphone 0827.77.4953 8.000.000 Sim đặc biệt Đặt mua
111 Gmobile 0996.24.4078 2.700.000 Sim ông địa Đặt mua
112 Mobifone 0705.324.078 820.000 Sim ông địa Đặt mua
113 Mobifone 0766.31.4953 820.000 Sim đặc biệt Đặt mua
114 Mobifone 0898.534.078 1.410.000 Sim ông địa Đặt mua
115 Viettel 0973.924.078 4.610.000 Sim ông địa Đặt mua
116 Viettel 0865.70.4078 2.500.000 Sim ông địa Đặt mua
117 Mobifone 0902.544.078 1.780.000 Sim ông địa Đặt mua
118 Mobifone 0784.194.078 840.000 Sim ông địa Đặt mua
119 Vinaphone 0946.744.078 952.000 Sim ông địa Đặt mua
120 Vinaphone 0886.70.7749 670.000 Sim đặc biệt Đặt mua
121 Vinaphone 0814.804.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
122 Vietnamobile 0926.374.078 2.750.000 Sim ông địa Đặt mua
123 Mobifone 0769.14.4953 665.000 Sim đặc biệt Đặt mua
124 Vinaphone 0825.444.078 1.240.000 Sim ông địa Đặt mua
125 Vinaphone 0825.78.4953 1.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
126 Viettel 0985.47.4078 3.500.000 Sim ông địa Đặt mua
127 Vinaphone 0849.58.4078 1.980.000 Sim ông địa Đặt mua
128 Mobifone 0939.21.4078 2.000.000 Sim ông địa Đặt mua
129 Viettel 0969.58.4078 4.390.000 Sim ông địa Đặt mua
130 Viettel 0866.00.4078 3.110.000 Sim ông địa Đặt mua
131 Vinaphone 082.336.4078 1.100.000 Sim ông địa Đặt mua
132 Vinaphone 08.222.47749 850.000 Sim đặc biệt Đặt mua
133 Viettel 0333.68.4078 9.860.000 Sim ông địa Đặt mua
134 Mobifone 0777.41.4953 750.000 Sim đặc biệt Đặt mua
135 Vinaphone 0842.994.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
136 Viettel 0382.93.49.53 970.000 Sim đặc biệt Đặt mua
137 Mobifone 0707.58.4953 820.000 Sim đặc biệt Đặt mua
138 Vinaphone 0846.964.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
139 iTelecom 0877.114.078 840.000 Sim ông địa Đặt mua
140 Vietnamobile 0922.714.078 2.750.000 Sim ông địa Đặt mua
141 Mobifone 0762.184.078 610.000 Sim ông địa Đặt mua
142 Viettel 0973.51.4953 1.450.000 Sim đặc biệt Đặt mua
143 Vinaphone 084.766.4953 833.000 Sim đặc biệt Đặt mua
144 Vietnamobile 0925.604.078 2.240.000 Sim ông địa Đặt mua
145 Vinaphone 0848.65.4078 1.050.000 Sim ông địa Đặt mua
146 Mobifone 079.556.4078 1.250.000 Sim ông địa Đặt mua
147 Viettel 0332.81.4953 1.500.000 Sim đặc biệt Đặt mua
148 Mobifone 0896.914.078 2.570.000 Sim ông địa Đặt mua
149 Vinaphone 0833.754.078 1.180.000 Sim ông địa Đặt mua
150 Mobifone 0899.21.4953 847.000 Sim đặc biệt Đặt mua
151 Vinaphone 0813.144.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
152 Mobifone 0777.04.4078 1.330.000 Sim ông địa Đặt mua
153 Vinaphone 0839.31.4953 623.000 Sim đặc biệt Đặt mua
154 Vinaphone 0842.27.4078 1.050.000 Sim ông địa Đặt mua
155 Viettel 0397.86.4953 1.100.000 Sim đặc biệt Đặt mua
156 Mobifone 0786.164.078 1.200.000 Sim ông địa Đặt mua
157 Vinaphone 0822.584.078 750.000 Sim ông địa Đặt mua
158 Vinaphone 0847.944.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
159 Vinaphone 0836.49.4953 2.890.000 Sim đặc biệt Đặt mua
160 Mobifone 0778.374.078 690.000 Sim ông địa Đặt mua
161 Mobifone 0936.34.4953 990.000 Sim đặc biệt Đặt mua
162 Viettel 0337.41.4953 910.000 Sim đặc biệt Đặt mua
163 Mobifone 0769.114.078 610.000 Sim ông địa Đặt mua
164 Vinaphone 0942.39.4078 2.190.000 Sim ông địa Đặt mua
165 Vinaphone 0856.644.078 650.000 Sim ông địa Đặt mua
166 Mobifone 0899.06.4953 1.210.000 Sim đặc biệt Đặt mua
167 Viettel 0332.064.078 847.000 Sim ông địa Đặt mua
168 Vinaphone 082.668.4953 2.890.000 Sim đặc biệt Đặt mua
169 Viettel 0395.58.4078 945.000 Sim ông địa Đặt mua
170 Vinaphone 0829.774.078 750.000 Sim ông địa Đặt mua
171 Viettel 0358.72.4078 945.000 Sim ông địa Đặt mua
172 Vinaphone 0889.654.078 2.740.000 Sim ông địa Đặt mua
173 Viettel 0399.35.4078 945.000 Sim ông địa Đặt mua
174 Viettel 0396.08.4078 945.000 Sim ông địa Đặt mua
175 Vinaphone 08.13.15.4078 6.480.000 Sim ông địa Đặt mua
176 Viettel 0346.62.4078 945.000 Sim ông địa Đặt mua
177 Vinaphone 0837.494.078 910.000 Sim ông địa Đặt mua
178 Mobifone 0765.45.4078 820.000 Sim ông địa Đặt mua
179 Mobifone 0767.06.4078 820.000 Sim ông địa Đặt mua
180 Vinaphone 0918.67.4078 4.410.000 Sim ông địa Đặt mua
DMCA.com Protection Status