* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 iTelecom 0876.111.888 59.300.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
2 iTelecom 0876.111.666 52.900.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
3 iTelecom 0876.000.777 40.800.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
4 iTelecom 0878.111.888 52.900.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
5 iTelecom 0878.666.888 190.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
6 iTelecom 0878.000.555 28.500.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
7 iTelecom 0876.777.999 239.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
8 iTelecom 0876.000.222 22.900.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
9 iTelecom 0876.000.444 22.900.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
10 iTelecom 0876.000.111 20.400.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
11 iTelecom 0876.000.555 28.500.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
12 iTelecom 0876.111.333 28.500.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
13 iTelecom 0876.555.999 61.500.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
14 iTelecom 0879.111.777 96.500.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
15 iTelecom 0876.222.555 40.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
16 iTelecom 0878.888.111 23.800.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
17 iTelecom 087.6666.888 399.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
18 iTelecom 0876.000.333 22.900.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
19 iTelecom 0879.777.999 211.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
20 iTelecom 087.6666.999 299.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
21 iTelecom 0878.777.999 140.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
22 iTelecom 0876.888.777 40.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
23 iTelecom 087.6666.777 199.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
24 iTelecom 0876.999.777 40.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua