* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Tam Hoa Kép

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0983.333.111 85.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
2 Viettel 0966.777.999 899.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
3 Viettel 0962.222.888 379.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
4 Viettel 0977.999.111 128.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
5 Viettel 0986.666.888 1.999.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
6 Viettel 0969.888.000 99.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
7 Viettel 0971.111.666 239.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
8 Viettel 0981.555.666 279.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
9 Viettel 0984.444.888 199.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
10 Viettel 0971.222.666 199.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
11 Viettel 0979.333.666 488.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
12 Viettel 0988.111.888 688.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
13 Viettel 0963.111.888 245.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
14 Viettel 0981.555.111 93.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
15 Viettel 0981.000.888 239.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
16 Viettel 0978.888.777 234.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
17 Viettel 0985.666.111 93.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
18 Viettel 096.4444.000 42.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
19 Viettel 0377.555.333 40.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
20 Viettel 0342.666.888 198.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
21 Viettel 032.9999.111 36.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
22 Viettel 0329.555.999 131.000.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
23 Viettel 0359.444.333 10.700.000 Sim tam hoa kép Đặt mua
24 Viettel 0357.888.444 13.200.000 Sim tam hoa kép Đặt mua