* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Tiến Đôi

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0347.22.23.24 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
2 Viettel 0347.24.25.26 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
3 Viettel 0347.33.34.35 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
4 Viettel 0347.21.22.23 5.800.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
5 Viettel 0334.00.01.02 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
6 Viettel 0354.41.42.43 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
7 Viettel 0326.42.43.44 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
8 Viettel 0326.43.44.45 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
9 Viettel 0398.52.53.54 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
10 Viettel 0338.42.43.44 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
11 Viettel 0372.43.44.45 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
12 Viettel 0327.00.01.02 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
13 Viettel 0335.42.43.44 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
14 Viettel 0387.42.43.44 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
15 Viettel 0348.22.23.24 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
16 Viettel 0356.52.53.54 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
17 Viettel 0374.42.43.44 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
18 Viettel 0387.00.01.02 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
19 Viettel 0367.32.33.34 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
20 Viettel 0362.42.43.44 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
21 Viettel 0332.43.44.45 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
22 Viettel 0353.40.41.42 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
23 Viettel 0353.00.01.02 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua
24 Viettel 0354.00.01.02 390.000 Sim tiến lên đôi Đặt mua