* Để tìm sim bắt đầu bằng 098, quý khách nhập vào 098*
* Để tìm sim kết thúc bằng 888, quý khách nhập vào *888
* Để tìm sim bắt đầu bằng 098 và kết thúc bằng 888, nhập vào 098*888

Sim Tự Chọn

STT Mạng Số sim Giá bán Loại Đặt mua
1 Viettel 0325.337.316 390.000 Sim tự chọn Đặt mua
2 Viettel 0962.652.827 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
3 Viettel 0963.511.946 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
4 Viettel 0975.528.450 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
5 Viettel 0977.027.471 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
6 Viettel 0981.672.052 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
7 Viettel 0385.331.031 390.000 Sim tự chọn Đặt mua
8 Viettel 0988.006.542 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
9 Viettel 0965.391.327 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
10 Viettel 0975.859.011 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
11 Viettel 0963.450.421 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
12 Viettel 0963.893.207 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
13 Viettel 0972.493.600 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
14 Viettel 0969.973.415 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
15 Viettel 0974.713.429 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
16 Viettel 0976.285.312 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
17 Viettel 0965.845.906 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
18 Viettel 0975.740.807 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
19 Viettel 0963.329.987 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
20 Viettel 0981.375.517 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
21 Viettel 0973.749.931 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
22 Viettel 0986.769.206 490.000 Sim tự chọn Đặt mua
23 Viettel 0373.515.015 390.000 Sim tự chọn Đặt mua
24 Viettel 0961.578.263 490.000 Sim tự chọn Đặt mua

Mã MD5 của Sim Tự Chọn : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3